Akademi Komitesi

Akademi Komitesi_2_lacivert

Akademi Komitesi, Uluslararası İlişkiler alanında başta düzenleyeceği panel, konferans ve kongreler ile öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplinin çeşitli alanlarına dair fikir sahibi olmalarının yanı sıra, onların daha aydın bir gelecek için ömür boyu geniş bir ufka sahip olmalarını gaye edinmiştir.Komitemiz bu bağlamda yıl içerisinde hayallerindeki çalışma alanlarını yakından tanıma adına değişip gelişen dünya ile birlikte kendilerini de keşfedecekleri, kurum kültürü, temel çalışma disiplini gibi konularda bilgi sahibi olacakları (TBMM, T.C. Dışişleri Bakanlığı, TİKA, ORSAM, Türk Konseyi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, AVİM, TASAM,) vb. resmi kurum ve kuruluşlara geziler düzenlemektedir.Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında başta Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerine geniş bir perspektiften bakabilmek, çeşitli sosyokültürel, siyasi, hukuki, iktisadi, jeopolitik vb. alanlarda gereken bilimsel incelemeler dâhilinde akılcı ve gerçekçi analizler üretebilme yetisine sahip olabilme adına bu anlamda alanında adından söz ettirmiş yetkili kişilerle öğrenciler arasında interaktif iletişimin sağlanacağı etkinlikler düzenlemek amacını taşımaktayız. Tüm bunlar ile birlikte her daim özgün, yaratıcı, etkin fikir ve mevcut sorunlara dair çözümler üretebilen, küresel sisteme duyarlı, dinamik, genç mezunlar vermeyi akademi komitesi kendine amaç edinmiştir.

 

Comments are closed