Bilgi, İktidar ve Üniversite ~ Mert GÖKIRMAK

” Son 50 yıldır yaşanan gelişmelere baktığımızda uluslararası sistemde pek çok çarpıcı ve beklenmedik olayın varlığını görürüz: Petrol Krizi, İran Devrimi, Sovyetler Birliği’nin Dağılması, Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik terörist saldırı vs. Bu olaylardan hiçbirinde önceden kestirip yapılabilmiş ve uygun tedbirler alınabilmiş değildir. Oysa dünyadaki sorunları tahlil etmek ve öngörülerde bulunmak … Tümünü Okumak İçin