Bilgi, İktidar ve Üniversite ~ Mert GÖKIRMAK

makalelogo

” Son 50 yıldır yaşanan gelişmelere baktığımızda uluslararası sistemde pek çok çarpıcı ve beklenmedik olayın varlığını görürüz: Petrol Krizi, İran Devrimi, Sovyetler Birliği’nin Dağılması, Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik terörist saldırı vs. Bu olaylardan hiçbirinde önceden kestirip yapılabilmiş ve uygun tedbirler alınabilmiş değildir. Oysa dünyadaki sorunları tahlil etmek ve öngörülerde bulunmak üzere kullandığımız çeşitli akademik disiplinler mevcuttur. Politikbilim, ekonomi, psikoloji… vb. bilim dalları ortaya koydukları teoriler ile böylesi kestirimler yapmaya çalışmaktadırlar.”

Makale metninin tümüne ulaşmak için: Bilgi, İktidar ve Üniversite

Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir